País del vi

Associació

Què és | Objectius | Socis

Què és

L’Associació País del Vi neix a partir d’una iniciativa que aglutina a diferents Cambres de Comerç i Denominacions d’Origen del món del vi a la província de Tarragona.

S’aposta per la seva creació davant una situació en la que es concentren tot un conjunt de projectes i iniciatives que tenen com a objectiu principal el desenvolupament del turisme al voltant del vi.

Per tal de que aquest producte enoturístic tingui èxit, ha d’estar planificat i sobretot ha de partir d’un consens i un compromís per part del propi territori, dels diferents sectors i de les institucions públiques. Una correcta gestió del producte ha de comportar la posada en funcionament d’accions a nivell de territori, de producte, de qualitat i de comunicació.

Per tant, s’han d’aprofitar millor les possibles sinèrgies. Aquest fet però, depèn de la capacitat de la destinació per establir xarxes de col·laboració o Networks entre els seus integrants, les quals generin economies d’escala entre totes les empreses i evitin els interessos i esforços atomitzats i individuals. La creació d’aquesta xarxa de col·laboració implica una actitud i un comportament cooperatiu entre organitzacions que normalment competirien i entre organitzacions vinculades per transaccions i relacions tant econòmiques com socials. Partint d’aquests punts d’estudi, es crea l’Associació País del Vi, la qual vetllarà per tal de generar un gestió integrada del producte enoturístic a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, mitjançant eines i espais de comunicació i col·laboració entre empreses.

Objectius

a. Regular i promocionar el turisme vinculat a la cultura del vi, fomentant l’organització d’activitats econòmiques, turístiques, recreatives, folklòriques, culturals, formatives, etc. que contribueixin a aquest objectiu, així com coordinar l’activitat dels agents econòmics i socials vinculats al sector enoturístic en el territori de producció emparat per les denominacions d’origen i les demarcacions de les cambres de comerç membres.

b. Vetllar especialment pel nivell de qualitat enoturística de la província i dels establiments i productes incorporats en la mateixa, d’acord amb les particularitats de cada denominació d’origen.

c. Escometre actuacions, programes, accions i projectes que contribueixin i incideixin en el desenvolupament temporal, econòmic i social del territori que constitueix el seu àmbit d’actuació.

d. Promoure, respectant la realitat i els interessos de les denominacions d’origen, la marca paraigües i les propostes enoturístiques de l’associació, normes d’autoregulació, i tots els instruments jurídics o comercials que afavoreixin la imatge del turisme vitivinícola en el territori, la seva defensa davant tercers i la promoció exterior i interior del mateix.

e. Afavorir els processos de desenvolupament, mitjançant una labor de formació i informació adequada a la seva realitat sociocultural.

f. Captar i gestionar tots els fons, ajudes, subvencions, línies de crèdit i quants recursos siguin possibles per al desenvolupament dels seus objectius.

AJUDA

SUPORT

SEGUEIX-NOS A:

FacebookFacebook

RSSRSS

PCTUE

© 2010 Associació País del Vi | Tots els drets reservats | Politica de privacitat | Nota legal